Poster DigiArc (Αφίσα)

Το έργο έχει κεντρική ιδέα τη διατήρηση, προστασία και ανάδειξη του πολιτισμικού περιβάλλοντος, στην Κύπρο και στα νησιά του Αιγαίου. Το υλικό αυτό παρουσιάζει μοναδική αξία στη σύνδεση της ιστορικής διαδρομής των δύο περιοχών, καθώς θα τεκμηριωθούν και αναδειχθούν μνημεία κοινής πολιτισμικής ιστορίας καθώς και ο περιβάλλοντας χώρος τους με εξαιρετική ακρίβεια και πιστότητα.

Σημαντική πρόκληση είναι η δυνατότητα ψηφιακής «ανασύστασης» μερών τους με τεχνικές ψηφιακής αποκατάστασης και βάσει βιβλιογραφικών στοιχείων τεκμηρίωσης, όπου απαιτείται.

Η από κοινού ανάπτυξη του έργου ψηφιοποίησης επιτρέπει την τεκμηρίωση και σύγκριση της κοινής ιστορικής χρονογραμμής στις δύο περιοχές που υποβλήθηκαν σε έντονες αλλαγές και επιρροές κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα, όπου τα Μνημεία (οχυρώσεις, κάστρα) αποτέλεσαν φορείς ιστορικής μνήμης και συνέχειας σε μια ιδιαίτερη γεωγραφική περιοχή, που συνδέει τις θαλάσσιες διακινήσεις της ανατολικής και της δυτικής Μεσογείου.

Στοιχεία Έργου

ΤίτλοςΨηφιακό Τόξο Πολιτισμού Ελλάδος-Κύπρου: Διάσωση και ανάδειξη της μεσαιωνικής πολιτιστικής κληρονομιάς στη νησιωτική περιοχή του Αιγαίου και της Κύπρου
ΑκρώνυμοDigiArc
Διάρκεια20/07/2018 – 31/05/2023
ΆξοναςΔιατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων
Θεματικός ΣτόχοςΔιαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Επενδυτική ΠροτεραιότηταΔιατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

Σύντομη Περιγραφή

Η πρόκληση που καλείται να αντιμετωπίσει το εταιρικό σχήμα συνίσταται στην υλοποίηση ενός κολοσσιαίου έργου για τη διάσωση και ανάδειξη μεσαιωνικών μνημείων ιδιαίτερης σημασίας που ορίζουν το πολιτισμικό και εν γένει φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Η υλοποίηση θα πραγματοποιηθεί με τεχνολογικές δράσεις αιχμής (επίγεια και εναέρια ψηφιακή αποτύπωση) που θα τεκμηριώσουν τα μνημεία και τους περιβάλλοντα χώρο τους με εξαιρετική ακρίβεια και πιστότητα, ενώ σημαντική πρόκληση είναι η δυνατότητα ψηφιακής «ανασύστασης» μερών τους με τεχνικές ψηφιακής αποκατάστασης και βάσει βιβλιογραφικών στοιχείων τεκμηρίωσης, όπου απαιτείται. Το έργο επικεντρώνει στα μεσαιωνικά οχυρωματικά έργα και κάστρα στην περιοχή της Ρόδου καθώς και στην ευρύτερη περιοχή της Κύπρου.

Οι 5 εταίροι μέσω των κοινών συνεργιών που προγραμματίζονται, αναγνωρίζουν ως βασικό στόχο του έργου τη βελτίωση της διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάδειξη της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των παραπάνω περιοχών ως φορέας συνεχούς και αδιάλειπτης ιστορικής μνήμης, πολυπολιτισμικής σύνθεσης (Βυζαντινός, Ενετικός και Οθωμανικός πολιτισμός), ενώ βασικό προσδοκώμενο αποτέλεσμα είναι το έργο να αποτελέσει παράγοντα τοπικής και διασυνοριακής ανάπτυξης.

Οι κύριες εκροές του προτεινόμενου έργου προκύπτουν άμεσα από τους στόχους του έργου και επικεντρώνονται στην αύξηση της ελκυστικότητας των περιοχών φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος και αντίστοιχη αύξηση της επισκεψιμότητας τους σε αριθμό τουριστών. Αυτό θα καταστεί δυνατό καθώς κοινό από όλο τον κόσμο, μέσω της Ψηφιακής Πολιτικής διάσωσης και προβολής των μνημείων όπως σχεδιάζεται στο έργο (πύλη, apps, ψηφιακή κιβωτός, 3Δ ντοκιμαντέρ) θα αντιληφθεί την ερμηνεία των μνημείων με σκοπό η επιτόπια επίσκεψη να αποτελέσει αναγκαιότητα.
Οι εταίροι μέσω κοινής διαβούλευσης και ανταλλαγής τεχνογνωσίας αποφάσισαν να σχεδιάσουν ένα έργο που θα εστιάσει στην προβολή της σημαντικής πολιτιστικής ενότητας των μεσαιωνικών οχυρώσεων και μνημείων στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Με το αντικείμενο του έργου αναδεικνύεται ο υπερτοπικός και διασυνοριακός χαρακτήρας του πολιτισμού της μεσαιωνικής περιόδου με την σύγκριση και προβολή του πολιτιστικού αποθέματος με κοινές συνιστώσες στις δύο περιοχές (Ελλάδα και Κύπρος).

Η πρωτοτυπία του έργου έγκειται στην διεπιστημονική προσέγγιση των δράσεων που αναφέρθηκαν και πιο πάνω, συνθέτοντας τη Ψηφιακή Πολιτική, εξαιρετικά καινοτόμες τεχνολογίες αποτύπωσης και τεκμηρίωσης, ιδιαίτερα διεισδυτικές μεθόδους επικοινωνίας και ενημέρωσης, με τη πλούσια πολιτιστική και πολιτισμική πληροφορία των νησιών της Ρόδου και της Κύπρου. Επιπλέον, επιτυγχάνεται η ενθάρρυνση ενός μόνιμου δικτύου διασυνοριακής συνεργασίας των δύο περιοχών σε θέματα ιστορικής έρευνας που επηρέασαν καθοριστικά την εξέλιξή τους, δημιουργώντας τις προοπτικές επέκτασης της Ψηφιακής Στρατηγικής που υιοθετείται στο έργο και σε άλλες περιοχές του Αιγαίου ή και της Μεσογείου.

Προϋπολογισμός

Κοινοτική Συνδρομή (ΕΤΠΑ) 1.903.561,41 €
Εθνικός Αντισυμβαλλόμενος335.922,60 €
Εθνική Δημόσια Χρηματοδότηση335.922,60 €
Εθνική Ιδιωτική Χρηματοδότηση0,00 €
Συνολικός Προϋπολογισμός2.239.484,01 €

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο