2η Τεχνική Συνάντηση

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η δεύτερη τεχνική συνάντηση του έργου DigiArc στη Ρόδο, από 3 έως 5 Απριλίου. Στη συνάντηση συμμετείχαν μέλη των ομάδων εργασίας όλων των δικαιούχων από Ελλάδα και Κύπρο. Έγινε παρουσίαση του φυσικού αντικειμένου του έργου στα μεσαιωνικά τείχη της Ρόδου, εξετάστηκε η ως τώρα πρόοδος των εργασιών, ενώ έγινε και προγραμματισμός των επόμενων ενεργειών των εταίρων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο