Τεχνική συνάντηση Δικαιούχων DigiArc, 30.10-01.11.2019, Κύπρος

Στην Κύπρο πρόκειται να πραγματοποιηθεί κατά το τριήμερο 30 Οκτωβρίου – 01 Νοεμβρίου 2019, η Τεχνική Συνάντηση της πράξης «Διάσωση και ανάδειξη της μεσαιωνικής πολιτιστικής κληρονομίας στη νησιωτική περιοχή Αιγαίου και Κύπρου (Ψηφιακό Τόξο – DigiArc)» που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020.

Διοργανώνεται από τον Δικαιούχο: Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) σε συνεργασία με τον Δικαιούχο: Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου.

Θα λάβει χώρα στη Λευκωσία, στην αίθουσα Καστελιώτισσα και στο τμήμα Αρχαιοτήτων, ενώ θα υπάρχει και επιστημονική επίσκεψη σε Κάστρα της Κύπρου.

Ειδικότερα, για την Τετάρτη 30.10.19 προγραμματίζεται άνοιγμα της συνάντησης με καλωσόρισμα από τη Διευθύντρια και τον Έφορο Αρχαιοτήτων του Τμήματος Αρχαιοτήτων της Κύπρου, εκπροσώπους από τη Γεν. Δ/νση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Συντονισμού και την ΚΓ του Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020, τον εκπρόσωπο του ΤΕΠΑΚ (UNESCO/ERA Chair), τον πρόεδρο του ICOMOS Κύπρου και την Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων της Κύπρου. Θα ακολουθήσει ενημέρωση από τους Δικαιούχους για την πρόοδο της πράξης και εξειδικευμένη συζήτηση για τα παραδοτέα της. Για την Πέμπτη 31.10.19 προγραμματίζεται επίσκεψη, ξενάγηση και συζήτηση στο κάστρο της Λεμεσού, του Κολοσσίου και της Λάρνακας, τα οποία αποτελούν μέρος του φυσικού αντικειμένου της πράξης. Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 01.11.19 με την επιστημονική συνάντηση στο Τμήμα Αρχαιοτήτων, στη Λευκωσία, σχετικά με τον συντονισμό και προγραμματισμό των επόμενων ενεργειών.

Το πλήρες πρόγραμμα σε μορφή .pdf.

Στόχος της πράξης είναι η ανάδειξη πλούσιου Πολιτιστικού αποθέματος του νησιωτικού χώρου της Ελλάδας και της Κύπρου, με χρήση νέων μέσων. Εστιάζει σε αποτύπωση (ψηφιακά μέσα), ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση, διαφύλαξη, και προβολή (πύλη, e-book, infokiosks) φυσικού και πολιτισμικού αποθέματος, οχυρωματικών μεσαιωνικών έργων. Αφορά σε δημιουργία σύγχρονης υποδομής για διαχείριση ψηφιοποιημένου αρχείου, σύγκριση και προβολή υλικού εξαιρετικής ιστορικής αξίας, (ντοκιμαντέρ/ταινίες 3D), ενθάρρυνση δικτύου διασυνοριακής συνεργασίας των δύο περιοχών σε θέματα πολιτισμικού-φυσικού περιβάλλοντος και δημιουργία προϋποθέσεων για την προσβασιμότητα. Θα χρησιμοποιηθεί τεχνολογία με 3D scanning, drones, ενώ θα σχεδιαστούν και υλοποιηθούν εφαρμογές μικτής πραγματικότητας (mixed reality).

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.

Στην πράξη συμμετέχουν το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και  Ενημέρωσης (Υ.Ψ.Η.ΠΤ.Ε.) /Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ τομέα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΔΟΤΠΕ ΤΠΕ) ως επικεφαλής Εταίρος, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου-Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας και το ΥΠΠΟΑ-Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου από την Ελληνική πλευρά, καθώς και το Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) από την Κυπριακή πλευρά.

Η πράξη έχει συνολικό π/υ 2.505.485€ και ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Ιούλιο του 2021. Περισσότερες πληροφορίες στο https://www.digiarc.eu/ , στο http://greece-cyprus.eu/  και στο  https://www.facebook.com/DigiArc-Project

Μετάβαση στο περιεχόμενο