Δελτίο Τύπου – Αθήνα, 29 Μαΐου 2023

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε, η τελική εκδήλωση και το εργαστήριο καλών πρακτικών της Πράξης των εταίρων της πράξης με τίτλο «Ψηφιακό Τόξο Πολιτισμού Ελλάδας-Κύπρου: Διατήρηση και προώθηση της μεσαιωνικής πολιτιστικής κληρονομιάς στα νησιά του Αιγαίου και στην περιοχή της Κύπρου» και ακρωνύμιο DigiArc στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου και στη νήσο της Χάλκης. Στο τριήμερο πρόγραμμα των ενεργειών συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των ομάδων εργασίας του εταιρικού σχήματος της πράξης και συγκεκριμένα της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου και του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου, καθώς και υπάλληλοι της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου και μέλη της τοπικής πολιτικής ηγεσίας.

Το πρόγραμμα της τελικής εκδήλωσης και το σχετικό δελτίο τύπου είναι διαθέσιμο σε .pdf: Δελτίο τύπου συνάντησης τελικής εκδήλωσης Ρόδου 15-17.5.2023.

Μετάβαση στο περιεχόμενο