Δελτίο Τύπου – Αθήνα, 29 Μαΐου 2023

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε, η τελική εκδήλωση και το εργαστήριο καλών πρακτικών της Πράξης των εταίρων της πράξης με τίτλο «Ψηφιακό Τόξο Πολιτισμού Ελλάδας-Κύπρου: Διατήρηση και προώθηση της μεσαιωνικής πολιτιστικής κληρονομιάς στα νησιά του Αιγαίου και στην περιοχή της Κύπρου» και ακρωνύμιο DigiArc στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου και στη νήσο της Χάλκης. Στο τριήμερο πρόγραμμα των ενεργειών συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των ομάδων εργασίας του εταιρικού σχήματος της πράξης και συγκεκριμένα της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου και του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου, καθώς και υπάλληλοι της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου και μέλη της τοπικής πολιτικής ηγεσίας.

Το πρόγραμμα της τελικής εκδήλωσης και το σχετικό δελτίο τύπου είναι διαθέσιμο σε .pdf: Δελτίο τύπου συνάντησης τελικής εκδήλωσης Ρόδου 15-17.5.2023.

Πρόσκληση στην τελική εκδήλωση/εργαστήριο της πράξης με ακρωνύμιο «DigiArc»

«Ψηφιακό Τόξο Πολιτισμού Ελλάδος-Κύπρου: Διάσωση και ανάδειξη της μεσαιωνικής πολιτιστικής κληρονομιάς στη νησιωτική περιοχή του Αιγαίου και της Κύπρου»

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Ελληνικής Δημοκρατίας, ως Κύριος Δικαιούχος της Πράξης «DigiArc / Ψηφιακό Τόξο Πολιτισμού Ελλάδος-Κύπρου: Διάσωση και ανάδειξη της μεσαιωνικής πολιτιστικής κληρονομιάς στη νησιωτική περιοχή του Αιγαίου και της Κύπρου» και κωδικό MIS:5031156 του «Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα –Κύπρος 2014-2020» διοργανώνει την τελική εκδήλωση/εργαστήριο της Πράξης στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, στην Ελλάδα.
Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.
Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε ως Δικαιούχοι και ως μέλη του εταιρικού σχήματος του έργου, στην τελική εκδήλωση για την παρακολούθηση της παρουσίασης των στόχων και των αποτελεσμάτων της πράξης, της αποτίμησης των δράσεων που πραγματοποιήθηκαν, στη διοργάνωση του εργαστηρίου (καλές πρακτικές και παραδείγματα σάρωσης υλικού με 3d σαρωτές για την ψηφιοποίηση του πολιτιστικού υλικού), καθώς και στην επίσκεψη, στη νήσο της Χάλκης, τις κάτωθι ημερομηνίες:
Δευτέρα 15 Μαΐου 2023 έως την Τετάρτη 17 Μαΐου 2023.

Επισυνάπτεται η ημερήσια διάταξη: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ τελικής εκδήλωσης DIGIARC

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «DIGIARC – ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΟΞΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΚΥΠΡΟΥ : ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ», αναρτήθηκε σε ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο web site της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης (https://www.ru.aegean.gr/).

Ακολουθεί ο σύνδεσμος πρόσκλησης:

https://my.ru.aegean.gr/hl/calls/registrations/public/562b79fd-bcaa-4c14-bc2f-a62f7ecd4dcc

Συνάντηση Έργου DigiArc: Διάσωση και Ανάδειξη της Μεσαιωνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς στη νησιωτική περιοχή του Αιγαίου και της Κύπρου

Με μεγάλη επιτυχία τέλειωσε την περασμένη Παρασκευή η τριήμερη συνάντηση των εταίρων του μοναδικού στο είδος του διακρατικό και αναπτυξιακό έργο Interreg DigiArc. Η συνάντηση διοργανώθηκε από την νέοσυσταθείσα Έδρα της UNESCO και του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Χώρου του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου μαζί με το Τμήμα Αρχαιοτήτων που πραγματοποιήθηκε από τις 30 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου 2019.  Η θεματική ενότητα της συνάντησης αφορούσε ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις του έργου καθώς και την πρόοδό του.  Τέλος, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στα κάστρα Λεμεσού, Κολοσσίου και Λάρνακας.

Το έργο ‘DigiArc’ –  Ψηφιακό Τόξο Πολιτισμού Ελλάδας-Κύπρου: Διάσωση και Ανάδειξη της Μεσαιωνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς στη νησιωτική περιοχή του Αιγαίου και της Κύπρου του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A “Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020“έχει ως στόχο την ψηφιακή αποτύπωση, τεκμηρίωση, διαφύλαξη και καινοτόμα προβολή των Μεσαιωνικών οχυρωματικών έργων και κάστρων στην περιοχή της Ρόδου και στην ευρύτερη περιοχή της Κύπρου.

Η υλοποίηση του έργου θα πραγματοποιηθεί με τελευταίας γενεάς τεχνολογίες αιχμής (επίγεια και εναέρια ψηφιακή αποτύπωση) τεκμηριώνοντας τα μνημεία και τους περιβάλλοντας χώρους με εξαιρετική ακρίβεια και πιστότητα, με τη δυνατότητα ψηφιακής «ανασύστασης» μερών τους με τεχνικές αποκατάστασης βάσει βιβλιογραφικών αναφορών.  Αυτό θα επιτευχθεί με τη δημιουργία διαδικτυακής πύλης, εφαρμογών, ψηφιακής κιβωτού και τρισδιάστατου ντοκιμαντέρ.

Η πρωτοτυπία του μοναδικού αυτού έργου έγκειται στη διεπιστημονική προσέγγιση μέσω καινοτόμων τεχνολογιών αποτύπωσης και τεκμηρίωσης ώστε να προβληθεί και αναδειχθεί το παλίμψηστο της ιστορικότητας των μνημείων για σκοπούς ενημέρωσης και εκπαίδευσης της σημερινής και μέλλουσας γενεάς.  Ταυτόχρονα αυτό θα συμβάλει στην αύξηση της ελκυστικότητας των περιοχών αυτών και της επισκεψιμότητας των μνημείων.

Η προστασία τους ως φορείς συνεχούς και αδιάλειπτης ιστορικής μνήμης και πολυπολιτισμικής σύνθεσης αποτελεί παράγοντα τοπικής και διασυνοριακής ανάπτυξης για το έργο και τους εταίρους που συμμετέχουν σε αυτό, το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης της Ελλάδας, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, το Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου μέσω του Εργαστηρίου Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.

Στην πράξη συμμετέχουν το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και  Ενημέρωσης (Υ.Ψ.Η.ΠΤ.Ε.) /Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ τομέα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΔΟΤΠΕ ΤΠΕ) ως επικεφαλής Εταίρος, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου-Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας και το ΥΠΠΟΑ-Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου από την Ελληνική πλευρά, καθώς και το Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) από την κυπριακή πλευρά.

Η πράξη έχει συνολικό προϋπολογισμό 2.505.485€ και ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Ιούλιο του 2021.

Περισσότερες πληροφορίες στο https://www.digiarc.eu/, στο http://greece-cyprus.eu/ και στο  https://www.facebook.com/DigiArc-Project

Φωτογραφικό υλικό : https://www.facebook.com/dhrlabcut/posts/2338368886290204

[[PDF]]


Εργασίες Τεχνικής Συνάντησης- Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019, Αίθουσα Καστελλιώτισσα


Εργασίες Τεχνικής Συνάντησης- Πέμπτη 31Οκτωβρίου 2019, Επίσκεψη σε Μεσαιωνικά Μνημεία


Εργασίες Τεχνικής Συνάντησης- Παρασκευή 01 Νοεμβρίου 2019, Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου


Δημοσιεύματα του τύπου σχετικά με τις τεχνικές συναντήσεις της Πράξης

Sigmalive.com.cy 29/10/2019

CyprusNews.eu 29/10/2019

Philenews 30/10/2019

Paideia-news.com 04/11/2019

Digitallife.com.cy 31/10/2019

Dimosios Ypallilos Newspaper

ΡΙΚ News

Μετάβαση στο περιεχόμενο