Δελτίο Τύπου – Αθήνα, 29 Μαΐου 2023

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε, η τελική εκδήλωση και το εργαστήριο καλών πρακτικών της Πράξης των εταίρων της πράξης με τίτλο «Ψηφιακό Τόξο Πολιτισμού Ελλάδας-Κύπρου: Διατήρηση και προώθηση της μεσαιωνικής πολιτιστικής κληρονομιάς στα νησιά του Αιγαίου και στην περιοχή της Κύπρου» και ακρωνύμιο DigiArc στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου και στη νήσο της Χάλκης. Στο τριήμερο πρόγραμμα των ενεργειών συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των ομάδων εργασίας του εταιρικού σχήματος της πράξης και συγκεκριμένα της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου και του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου, καθώς και υπάλληλοι της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου και μέλη της τοπικής πολιτικής ηγεσίας.

Το πρόγραμμα της τελικής εκδήλωσης και το σχετικό δελτίο τύπου είναι διαθέσιμο σε .pdf: Δελτίο τύπου συνάντησης τελικής εκδήλωσης Ρόδου 15-17.5.2023.

Πρόσκληση στην τελική εκδήλωση/εργαστήριο της πράξης με ακρωνύμιο «DigiArc»

«Ψηφιακό Τόξο Πολιτισμού Ελλάδος-Κύπρου: Διάσωση και ανάδειξη της μεσαιωνικής πολιτιστικής κληρονομιάς στη νησιωτική περιοχή του Αιγαίου και της Κύπρου»

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Ελληνικής Δημοκρατίας, ως Κύριος Δικαιούχος της Πράξης «DigiArc / Ψηφιακό Τόξο Πολιτισμού Ελλάδος-Κύπρου: Διάσωση και ανάδειξη της μεσαιωνικής πολιτιστικής κληρονομιάς στη νησιωτική περιοχή του Αιγαίου και της Κύπρου» και κωδικό MIS:5031156 του «Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα –Κύπρος 2014-2020» διοργανώνει την τελική εκδήλωση/εργαστήριο της Πράξης στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, στην Ελλάδα.
Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.
Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε ως Δικαιούχοι και ως μέλη του εταιρικού σχήματος του έργου, στην τελική εκδήλωση για την παρακολούθηση της παρουσίασης των στόχων και των αποτελεσμάτων της πράξης, της αποτίμησης των δράσεων που πραγματοποιήθηκαν, στη διοργάνωση του εργαστηρίου (καλές πρακτικές και παραδείγματα σάρωσης υλικού με 3d σαρωτές για την ψηφιοποίηση του πολιτιστικού υλικού), καθώς και στην επίσκεψη, στη νήσο της Χάλκης, τις κάτωθι ημερομηνίες:
Δευτέρα 15 Μαΐου 2023 έως την Τετάρτη 17 Μαΐου 2023.

Επισυνάπτεται η ημερήσια διάταξη: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ τελικής εκδήλωσης DIGIARC

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-WORKSHOP

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-WORKSHOP ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

«DIGIARC – ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΟΞΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΚΥΠΡΟΥ : ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ»

Ημερομηνία: 13/04/2022

Το Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου διοργανώνει διαδικτυακή συνάντηση εργασίας (workshop), που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13 Απριλίου 2022 από τις 18:00 ως 19:30. Στο workshop συμμετέχουν ομάδες εργασίας από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και την Έδρα της ΟΥΝΕΣΚΟ στην Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Οι δύο αυτοί φορείς είναι εταίροι στην Πράξης DigiArc,  «Ψηφιακό τόξο Πολιτισμού Ελλάδας-Κύπρου: Διάσωση και Ανάδειξη της Μεσαιωνικής Πολιτιστικής Κληρονομίας στη Νησιώτικη περιοχή του Αιγαίου και της Κύπρου». Ο τίτλος του workshop είναι «Ερευνητική Μεθοδολογία και Νέες Τεχνολογίες για την 3Δ Ψηφιοποίηση και Οπτικοποίηση Πολιτισμικής Κληρονομιάς: Η περίπτωση της Πράξης DIGIARC».

Zoom Link: Παρακαλώ επικοινωνήστε με: su_ct@aegean.gr

 Το πρόγραμμα της συνάντησης είναι το παρακάτω:

 • 6:00-6:10μμ Χαιρετισμός από Καθηγητή Χρήστο-Νικόλαο Αναγνωστόπουλο, Επιστημονικό Υπεύθυνο του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την Πράξη DIGIARC
 • 6:10-6:20μμ Χαιρετισμός από Αναπληρωτή Καθηγητή Χρήστο Καλλονιάτη, Πρόεδρο ΤΠΤΕ
 • 6:20-6:50μμ Παρουσίαση από την ερευνητική ομάδα Πανεπιστημίου Αιγαίου
  • Γ. Τσεκούρας, Σ. Χατζησταμάτης, Χ.Ν. Αναγνωστόπουλος
 • 6:50-7:20μμ Παρουσίαση από την ερευνητική ομάδα Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου
  • Μ. Ιωαννίδης
 • 7:20-7:30 Συζήτηση – ανταλλαγή απόψεων – ερωτήσεις

Στην εν λόγω Πράξη, εταίροι για την Ελλάδα είναι το Υπουργείο Πολιτισμού, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας) και η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, ενώ από την Κύπρο συμμετέχουν το Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου και το ΤΕΠΑΚ.  Περισσότερα στοιχεία για την Πράξη DigiArc μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα:   https://www.digiarc.eu/el/.

Η Πράξη «Ψηφιακό Τόξο Πολιτισμού Ελλάδος-Κύπρου: Διάσωση και Ανάδειξη της Μεσαιωνικής Πολιτιστικής Κληρονομίας στη Νησιωτική Περιοχή του Αιγαίου και της Κύπρου (DigiArc)», εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Interreg VA Ελλάδα-Κύπρος και  συγχρηματοδοτείται κατά 85% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.

Στη διαδικτυακή συνάντηση θα συμμετέχει ενεργά και ο φοιτητικός Σύλλογος του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας.

 

Για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, εκ μέρους της Πράξεως DigiArc
Καθηγητής Χ.Ν. Αναγνωστόπουλος
Email: canag@aegean.gr, Τηλ: 22510-36624
Επιστημονικός Υπεύθυνος DigiArc για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου
http://i-lab.aegean.gr

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 – “ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ”

Hμερίδα διάσωσης και ανάδειξης της μεσαιωνικής πολιτιστικής κληρονομίας στη νησιώτικη περιοχή του Αιγαίου και της Κύπρου.

 Η Έδρα της ΟΥΝΕΣΚΟ στην Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιακό Τόξο Πολιτισμού Ελλάδος-Κύπρου Interreg DigiArc», το οποίο εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Interreg VA Greece – Cyprus Program “2014 – 2020”, διοργανώνει διαδικτυακή ημερίδα με θέμα «Διάσωσης και Ανάδειξης της Μεσαιωνικής πολιτιστικής κληρονομίας στη Νησιώτικη περιοχή του Αιγαίου και της Κύπρου». Η διαδικτυακή ημερίδα, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 06 Νοεμβρίου 2020 από τις 10:00 ως 15:30.

Στην διαδικτυακή ημερίδα θα φιλοξενηθούν διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, ερευνητές και εκπρόσωποι συνδέσμων και οργανισμών. Θα παρουσιαστεί και συζητηθεί η εξέλιξη του έργου στην ψηφιοποιήσει των μνημείων της Κύπρου κάστρα Λάρνακας, Λεμεσού, Κολοσσίου και Πάφου, οι πύργοι Αλαμινού, Περβολιών, Πύλας και Ξυλοφάγου της επαρχίας Λάρνακας και περιοχής του Αιγαίου μέρος της οχύρωσης της Μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου – τάφρος, πύλες, προμαχώνες, καθώς και το κάστρο της Χάλκης εξασφαλίζοντας την ενίσχυση της Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Στην πράξη συμμετέχουν από την Ελλάδα το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ως Κύριος Δικαιούχος του Έργου, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου και από την Κύπρο το Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου και η Έδρα της ΟΥΝΕΣΚΟ στην Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Η συζήτηση θα διεξαχθεί διαδικτυακά, στην Ελληνική γλώσσα.

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, μέχρι την Τετάρτη, 04 Νοεμβρίου 2020 μέσω της ιστοσελίδας https://interreg_digiarc.eventbrite.com

H πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.

 1. Ανακοίνωση ημερίδας
 2. Πρόγραμμα ημερίδας

Kick-off meeting

Εναρκτήρια Εκδήλωση/Συνάντηση στην Αθήνα, Δεκ. 2018

Μετάβαση στο περιεχόμενο