Δικαιούχοι

  Φορέας Χώρα NUTS III Νομική Μορφή
ΚΔ (Δ1) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ελλάδα EL000 Όλη η Χώρα Δημόσια αρχή
Δ2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελλάδα EL411 Λέσβος Οργανισμός δημοσίου δικαίου
Δ3 ΥΠΠΟΑ – ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  Ελλάδα EL421 Δωδεκάνησος Δημόσια αρχή
Δ4 ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Κύπρος CY000  Κύπρος Δημόσια αρχή
Δ5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Κύπρος CY000  Κύπρος Οργανισμός δημοσίου δικαίου

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο